Asgari Ücret

TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifiyle asgari ücret artışı karşısında istihdam yükünü azaltmak amacıyla duyurulan vergi düzenlemesinin detayları belli oldu.

Teklifte, gelir vergisi istisnası, sadece aylık geliri brüt asgari ücrete kadar olan çalışanlara tanınmış. Yani daha önce kamuoyunda duyurulduğu üzere tüm çalışanlara asgari ücrete kadar tanınmış bir vergi istisnası bulunmamaktadır.

Ayrıca, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) düzenlemesi kaldırılmamış gibi görünse de, asgari ücretliler gelir vergisine tabi olmayacağından, onlar açısından uygulamada kalkmış olacak. Asgari ücret üstü gelir grupları için ise AGİ mekanizması yine yürürlükte olacak. Bu da devletin gelir adaletini korumak amaçlarıyla çelişen bir düzenleme olacak. Şöyle ki, asgari ücret üzerinde gelir elde edenlere devlet medeni durumu ve çocuk sayısına kadar AGİ ile gelir desteği sunarken, asgari ücretliler bakmak zorunda oldukları kişi sayısından bağımsız olarak aynı tutarda ücret alacaklar.

Teklifin bu şekilde kanunlaşması halinde ise izleyen günlerde anayasaya aykırılık sorunu ile karşılaşılması muhtemel olacaktır.

Özel sektör tarafından ısrarlı bir şekilde talep edilen SGK tavan prim uygulamasında ise şu aşamada bir değişikliğe gidilmemiş. 

Gelir vergisi istisnasının sadece asgari ücrete kadar tanınması ile tavan prim yükü konusunda bir düzenleme yapılmaması, ülkemizde oldukça yaygın olan düşük beyan sorununu önümüzdeki dönemde daha da tetikleyebilir.

Dr Burcu Aydın Özüdoğru

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Posted in Güncel Değerlendirmeler