IMF: Büyüme mi Enflasyon mu?

IMF, küresel ekonomiye ilişkin yeni beklentilerini açıkladı. Yavaşlayan büyüme görünümüne rağmen enflasyonla mücadelenin en önemli politika alanı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl Covid pandemisinin etkisinden yeni yeni çıkmaya başlayan küresel ekonomi için beklentileri karamsar yönde. 2021 yılında %6,1 oranında büyüyen küresel ekonominin bu yıl %3,2 oranında büyümesini bekliyor. Bunda; Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle zedelenen finansal ve ticari ağlar, artan küresel enflasyon, finansmana erişimin azalması ve yavaşlayan Çin ekonomisi etkili oldu.

Önümüzdeki yıl ise küresel ekonominin gelişmiş ülkelerdeki zayıf büyüme sebebiyle %2,9 oranıyla bu yıldan da düşük bir oranda büyüyeceğini öngörüyor.

IMF, büyüme görünümünü aşağı çekmiş olmasının yanısıra görünüm üzerindeki risklerin de arttığını iletiyor. Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını kısıtlaması, enflasyonla mücadelenin daha uzun ve zorlu olması, pandeminin ekonomilerde kapanmaya yol açması, Çin ekonomisindeki borç sorununun büyümesi ve jeopolitik gerginliklerin artması küresel ekonomiyi aşağı çekme potansiyelini barındırıyor.

Enflasyon tarafında ise IMF, gıda ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle küresel enflasyonun bu yıl sonuna kadar yüksek seyretmensini bekliyor. Bu yıl enflasyonun gelişmiş ülkelerde %6,6, gelişmekte olan ülkelerde ise %9,5’e olacağını tahmin ediyor. Karşılaştırmak gerekirse, son 10 yılda enflasyon gelişmiş ülkelerde %1,4; gelişmekte olan ülkelerde ise %5 idi.

Küresel ekonomide bir yanda düşük büyüme, diğer yanda da yüksek enflasyon sorunu var. Peki IMF hükümetlere ne öneriyor?

Yüksek enflasyonun satın alma gücünü eritmesi, yaşam standartlarını aşağı çekmesi, gelir adaletini ve sosyal huzuru bozması nedenleriyle hükümetlerin önceliği enflasyonla mücadeleye vermesi gerektiğini söylüyor. Faiz oranlarının artması ve finansmana erişim imkanlarının azalması elbette ekonomik büyümeyi aşağı çekecek ve istihdam imkanlarını kısıtlayacaktır. Ancak enflasyonla mücadelenin ötelenmesi veya yeterince önemsenmemesi, tüm bu sorunları daha da derinleştirecek, çözüm sürecini güçleştirecek ve uzatacaktır.

Özetle IMF, önce enflasyonla mücadele en önemli politika alanıdır diyor.

Posted in Güncel Değerlendirmeler