Kur Korumalı Mevduatın Getirdiği Yükler | Ekonomik ve Anayasal Değerlendirme

Description
  • Date: 18 Nisan 2022
  • Categories: Galeri

Kur Korumalı Mevduat sisteminin hazineye getirdiği yükleri, ekonomik verilere ve anayasa ilkelerine göre daha geniş bir perspektifte değerlendirdim.
Not: Hesaplamalarda, KKM’nin Merkez Bankası tarafından karşılanacak yükünü, Hazine tarafında bir maliyet olarak öngördüm. TCMB’nin para basarak bunu üstlenmesi enflasyon ve kur üzerinden çok ciddi baskı yaratacaktır.