Vergi Algı Youtube Yayını

Description
  • Date: 28 Ocak 2022
  • Categories: GaleriGallery

Vergi Algı Youtube kanalında Türkiye’nin Ekonomik Görünümünü ve

  • Covid-19 pandemisindeki gelişmeler ışığında gelişmiş ülkeler ve Çin’de ekonomik toparlanma nasıl gerçekleşiyor?
  • Küresel enflasyon görümü ne yönde?
  • Artan enflasyon karşında Türkiye’de uygulanan makroekonomik politikalar nedir?
  • Yurt dışında uygulanan Ortodoks politikalar yerine uygulanan heteredoks politikaların kur, enflasyon, mali görünüm ve büyüme üzerindeki etkileri nasıl olur?
  • Türkiye’nin yapısal sorunları nelerdir?

konularını değerlendirdik.